Klinikken


Klinikken udreder og behandler smerter i muskler, led, knogler. Dine smerter skyldes måske, at du lider af en bindevævs- eller betændelsessygdom i kroppen, gigtsygdom (leddegigt eller slidgigt) eller kroniske muskelsmerter. Det kan også være smerter efter skader, der er opstået ved hård belastning, enten ved sport eller arbejde. Karakteristisk for disse sygdomme er, at man ofte får et længerevarende funktionstab pga. smerter i led, muskler og ryg.


Behandling

Hvornår skal man opsøge en reumatolog?

  • Akut opståede smerter i nakke, ryg, arme eller ben
  • Gradvist opståede smerter i nakke ryg, arme eller ben
  • Langvarige smerter eller funktionsindskrænkning af ukendt årsag
  • Udiagnosticerede kroniske smerte tilstande
  • Hævelse af led
  • Symptomer debuterende fra flere organer (f.x. hud, led, øjne, lunger)

Reumatologiske specialister


Klinikkens ansvarshavende overlæge er kandidat i lægevidenskab fra Københavns Universitet anno 2007, speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi anno 2016. Han er bredt uddannet i reumatologi, herunder over årene med adskillige ophold og kurser i Europa og USA. Igennem de seneste 15 år har han oparbejdet en betydelige erfaring indenfor intern medicin, lungemedicin, endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi og reumatologi. Særlige kliniske interesser er bl.a. indenfor ultralydsskanning, hvor han er bredt certificeret indenfor avanceret ultralyd af bl.a. hjerte, lunge, mave og muskulo-skeletale system.

Han har en særlig aktiv forskningsinteresse indenfor spektret imellem bindevævs- og hjertekarsygdomme, og har været involveret i forskningsprojekter i samarbejde med både nationale og internationale forskningscentre. Han deltager fortsat aktivt i internationale lægevidenskabelige fora og kongresser, og er desuden medlem af adskillige lægevidenskabelige selskaber i både ind- og udland. Forskningskarrieren har været ledsaget af flere år som underviser og forelæser ved Københavns Universitet.

Han har de senere år fungeret i Region Hovedstadens sundhedsvæsen som overlæge, uddannelsesansvarlig, og særligt med ledelsesposter på adskillige niveauer. Hans særlige interesseområder er bl.a. lægelig videreuddannelse, kvalitetssikring, og lægefaglig ledelse, og har som følge heraf siddet i adskillige udvalg og tillidsposter på flere niveauer.


En friere tilværelse


Vi er meget afhængige af vores evne til at bevæge os frit. Når netop denne funktion svækkes, bliver vi hæmmet i vores hverdag. Når du henvender dig til os, er det derfor også et tilvalg af hjælp til en friere tilværelse med færre smerter. Det vil vi gerne forsøge at hjælpe dig med.